Ottawa Irish Arts is glad to say the Ottawa Catholic School Board has their pre-registration ready for Irish-language classes. The Ottawa Catholic School Board is asking parents who have children aged K-8 interested in Irish-language classes to submit pre-registrations. Classes may start as early as January 2018! 

Welcome!

Welcome to the website of the Ottawa Irish Arts (legal name: Comhaltas Ceoltóirí Éireann-Ottawa Branch), an Irish cultural group focusing on music, dance and Irish language. You are invited to join us in our many activities

For details on our various events, please see our Events Page and feel free to read through our monthly Newsletter. You can become a member online, register for Irish language classes, or dance classes on our Membership and Class Registration Page

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is an international organization dedicated to the preservation and enjoyment of traditional Irish music, dance, language and culture. The organization offers a wide variety of activities that include céilís (dances with live traditional music), music sessions, Irish dance workshops, celebrity concerts, music lessons and Irish language classes.

The Ottawa Branch was founded in 1975.

For more details, please see our About page.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is a registered cultural non-profit organization

Tá Fáilte Romhat!

Fáilte chuig an suíomh idirlín de Comhaltas Ceoltóirí Éirinn Ottawa, grúpa cultúrtha Éireannach a phléann le ceol, damhsa agus teanga na hÉireann. Cuireann muid fáilte mhór ghroí úil romhat páirt a ghlacadh sna himeachtaí eagsúla atá á n-éagrú againn.

Le tuilleadh eolais a fháil ar na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl againn, breathnaigí le bhúr dtoil ar Leathanach na n-Imeachtaí agus léigí an nuachtán míoúúil a fhoilsíonn muid. Is féidir an t-iarratas ballraíochta a íoslódáil ar an Leathanach Ballraíochta.

Is eagraíocht idirn áisiúntaí Comhaltas Ceoltóirí Éireann a bhfuil ceol damhsa teanga agus cultúr na hÉireann mar smior ár gcroíthe againn; déantar gach iarracht iad a chaomhnú agus a cheiliúradh anseo in Ottawa. Eagraíonn muid imeachtaí eagsúla chun an aidhm seo a bhaint amach; céilithe (damhsaí le ceol beo tradisiúnta), seisiúin cheoil, cearlanna damhsa Éireannacha, ceolchoirmeacha agus ranganna ceoil agus Gaeilge.

Bunaíodh an grúpa in Ottawa sa bhliain 1975.

Le tuilleadh eolais a fháil, féachaigí le bhúr dtoil ar an Leathanach Fúinn Féin.

Is é Comhaltas Ceoltóirí Éireann cláraithe cultúrtha eagraíocht neamh-bhrabúis

Key Events/ Príomh-Imeachtaí

All classes and céilís are at Blessed Sacrament Church, 194 Fourth Avenue, Ottawa, Ontario, K1S 2L6 unless otherwise indicated.

January

  • Saturday 20 January 2018, 7PM-10:30PM. Blessed Sacrament Church Hall, 194 Forth Avenue (at Percy st.) in the Glebe. No experience necessary for dancing (people will help you). A lot of fun and at a great price! $15 non members, $10 members, $5 registered students, 12 and under free.
  • The Ottawa Irish Art (Comhaltas Ceoltóirí Éireann Ottawa Branch) blog. Please send submissions of stories related to the Cohmaltas mandate (Irish/Celtic culture) to the webmaster address: webmaster.ottawacomhaltas@gmail.com. Register to receive the latest news and posts via email at http://ottawacomhaltas.blogspot.ca. The blog is the companion of the Ottawa Comhaltas website.

Last update: 16 December 2017.

website traffic

Make a free website with Yola