Canada East Comhaltas Regional AGM

The 2023 Regional AGM will be held in Ottawa at St Brigid's Centre for the Arts (310 St. Patrick Street, Ottawa; downstairs via entrance on Cumberland St.). 

The event is open to currently registered Comhaltas members; to be held in the morning of Saturday, 21 October 2023, followed by cultural workshops in the afternoon (including a set dance workshop, details TBC). In the evening, a céilí will be held from 7-10pm, called by Maureen Mulvey. The band led by Justin Thériault will provide live music. With a performance by the Celtic Cross Dancers.  
-------------
Beidh an crinniú bliantúil de CCÉ Cheanada Thoir ar siúl anseo in Ottawa i mbliana ag an Ionad St Brigid's (310 St. Patrick Street, slí isteach ar Cumberland St.). 

Beidh crinniú do bhaill againn ar maidin 21 Deireadh Fómhair 2023 agus ceardlanna i ndiaidh sin. Um thrathnóna, beidh céilí ar siúl 7-10i.n. Glaofaidh Maureen Mulvey na damhsaí, seinnfidh banna le Justin Thériault ceol beo ar stáitse, agus beidh taispeántas leis na damhsóirí Celtic Cross ann. 

Welcome

Welcome to the website of the Ottawa Irish Arts, an Irish cultural group focusing on music, dance and Irish language. You are invited to join us in our many activities

For details on our various events, please see our Events Page. You can become a member online, register for Irish language classes, or dance classes on our Membership and Class Registration Page.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is an international organization dedicated to the preservation and enjoyment of traditional Irish music, dance, language and culture. The organization offers a wide variety of activities that include céilís (dances with live traditional music), music sessions, Irish dance workshops, celebrity concerts, music lessons and Irish language classes.

The Ottawa Branch (Ottawa Irish Arts) was founded in 1975.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is a registered cultural non-profit organizationKey Events/ Príomh-Imeachtaí

  • Irish Language Classes - Autumn Term. Please note that classes will start the week of September 21st, 2023 until the week of December 14th, 2023. They will be held once a week on a day and time agreed to between the teacher. 

  • Canada East Comhaltas Regional AGM. The 2023 Regional AGM will be held in Ottawa at St Brigid's Centre for the Arts (310 St Patrick Street, downstairs via entrance on Cumberland St). In the evening, a céilí will be held from 7-10pm, called by Maureen Mulvey. The band led by Justin Thériault will provide live music. With a performance by the Celtic Cross Dancers. Register via Eventbrite. || Beidh an crinniú bliantúil de CCÉ Cheanada Thoir ar siúl anseo in Ottawa i mbliana ag an Ionad St Brigid's (310 St Patrick Street, slí isteach ar Cumberland). Um thrathnóna, beidh céilí ar siúl 7-10i.n. Glaofaidh Maureen Mulvey na damhsaí, seinnfidh banna le Justin Thériault ceol beo ar stáitse, agus beidh taispeántas leis na damhsóirí Celtic Cross ann. Cláraigh trí Eventbrite.
  • Ottawa Irish Art (Comhaltas Ceoltóirí Éireann Ottawa Branch) blog wants your stories! Send submissions of stories related to Irish/Celtic culture to: webmaster.ottawacomhaltas@gmail.comThe blog is the companion of the Ottawa Irish Arts website: http://ottawacomhaltas.blogspot.ca.

Tá Fáilte Romhat

Fáilte chuig an suíomh idirlín de Comhaltas Ceoltóirí Éirinn Ottawa, grúpa cultúrtha Éireannach a phléann le ceol, damhsa agus teanga na hÉireann. Cuireann muid fáilte mhór ghroí úil romhat páirt a ghlacadh sna himeachtaí eagsúla atá á n-éagrú againn.

Le tuilleadh eolais a fháil ar na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl againn, breathnaigí le bhúr dtoil ar Leathanach na n-Imeachtaí. Is féidir an t-iarratas ballraíochta a íoslódáil ar an Leathanach Ballraíochta.

Is eagraíocht idirn áisiúntaí Comhaltas Ceoltóirí Éireann a bhfuil ceol damhsa teanga agus cultúr na hÉireann mar smior ár gcroíthe againn; déantar gach iarracht iad a chaomhnú agus a cheiliúradh anseo in Ottawa. Eagraíonn muid imeachtaí eagsúla chun an aidhm seo a bhaint amach; céilithe (damhsaí le ceol beo tradisiúnta), seisiúin cheoil, cearlanna damhsa Éireannacha, ceolchoirmeacha agus ranganna ceoil agus Gaeilge.

Bunaíodh an grúpa in Ottawa sa bhliain 1975.

Is é Comhaltas Ceoltóirí Éireann cláraithe cultúrtha eagraíocht neamh-bhrabúisVisit our Ottawa Irish Arts Blog
Last update 19 September 2023