Shamrock leaves
St. Patrick's Day Céilí
Our St. Patrick's Day céilí dance will be held on Sunday March 10th at Saint Brigid's Centre for the Arts, located at 310 St. Patrick St, Ottawa, ON K1N 5K4 (access by Cumberland Street, downstairs to Brigid's Well Pub) from 2:00-5:00pm. 

IMPORTANT: This event always sells out. Tickets must be purchased online in advance. We only have a limited number of tickets, and once they are sold, sales will stop. There will be no tickets for purchase at the door. Tickets available via Eventbrite.  

Welcome

Welcome to the website of the Ottawa Irish Arts, an Irish cultural group focusing on music, dance and Irish language. You are invited to join us in our many activities

For details on our various events, please see our Events Page. You can become a member online, register for Irish language classes, or dance classes on our Membership and Class Registration Page.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is an international organization dedicated to the preservation and enjoyment of traditional Irish music, dance, language and culture. The organization offers a wide variety of activities that include céilís (dances with live traditional music), music sessions, Irish dance workshops, celebrity concerts, music lessons and Irish language classes.

The Ottawa Branch (Ottawa Irish Arts) was founded in 1975.

Comhaltas Ceoltóirí Éireann is a registered cultural non-profit organizationKey Events/ Príomh-Imeachtaí

  • Céilís, an Irish social dance, next will be held on 10 March 2024, just ahead of St. Patrick's Day, from 2pm to 5 pm at St Brigid's Centre for the Arts (310 St Patrick Street, downstairs via entrance on Cumberland St). Street parking is available as is City of Ottawa parking garage on Murray street, just steps from St Brigid's. Live music provided by the band led by Justin Thériault. Tickets for purchase via Enventbrite, $15.00 for members/students with ID, and $20.00 for non-members. Children below 12 get in for free, but for building capacity, we ask parents to let us know if they are bringing children and how many.

  • Ottawa Irish Art (Comhaltas Ceoltóirí Éireann Ottawa Branch) blog wants your stories! Send submissions of stories related to Irish/Celtic culture to: webmaster.ottawacomhaltas@gmail.comThe blog is the companion of the Ottawa Irish Arts website: http://ottawacomhaltas.blogspot.ca.

Tá Fáilte Romhat

Fáilte chuig an suíomh idirlín de Comhaltas Ceoltóirí Éirinn Ottawa, grúpa cultúrtha Éireannach a phléann le ceol, damhsa agus teanga na hÉireann. Cuireann muid fáilte mhór ghroí úil romhat páirt a ghlacadh sna himeachtaí eagsúla atá á n-éagrú againn.

Le tuilleadh eolais a fháil ar na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl againn, breathnaigí le bhúr dtoil ar Leathanach na n-Imeachtaí. Is féidir an t-iarratas ballraíochta a íoslódáil ar an Leathanach Ballraíochta.

Is eagraíocht idirn áisiúntaí Comhaltas Ceoltóirí Éireann a bhfuil ceol damhsa teanga agus cultúr na hÉireann mar smior ár gcroíthe againn; déantar gach iarracht iad a chaomhnú agus a cheiliúradh anseo in Ottawa. Eagraíonn muid imeachtaí eagsúla chun an aidhm seo a bhaint amach; céilithe (damhsaí le ceol beo tradisiúnta), seisiúin cheoil, cearlanna damhsa Éireannacha, ceolchoirmeacha agus ranganna ceoil agus Gaeilge.

Bunaíodh an grúpa in Ottawa sa bhliain 1975.

Is é Comhaltas Ceoltóirí Éireann cláraithe cultúrtha eagraíocht neamh-bhrabúisVisit our Ottawa Irish Arts Blog
Last update 17 February 2024